Innholdsrikt arkivseminar og representantskapsmøte

Publisert 28 april 2017

Etter et innholdsrikt seminar 13.-15. mars i Trondheim kan arrangørgjengen se tilbake på et faglig nyttig seminar også i år. Som bildet under viser har det aldri vært flere påmeldte, med hele 31 deltakere fra land og strand! 

Mandag ettermiddag fikk workshopdeltakerne en nyttig og oversiktlig gjennomgang av funksjoner, innstillinger og menyer i proffkamera for videoopptak, og tirsdag morgen ble det tid til å teste ut ulike typer kamera. Det hele ble veiledet av Rolf Ruud fra Mediability AS.  

Selve seminaret startet tirsdag. Spesielt spennende i år var presentasjonen av samarbeidet mellom Nasjonalbiblioteket og NRK om utvikling av fremtidige databaseløsninger for blant annet Norsk folkemusikksamling ved Nasjonalbiblioteket. Av annet på programmet, kan det nevnes en innspillsrunde om utfordringene til folkemusikkarkiva som direktør ved Sff, Marit Stranden og rådsleder, Ole Aastad Bråten tok med videre til diskusjonsmøte med Kulturrådets utvalg for kulturvern. Kulturvernutvalget takket for orienteringen om utfordringene for folkemusikkarkivene og ønsker å invitere relevante institusjoner, organisasjoner og aktører til et møte i Kulturrådet i juni for refleksjoner rundt og innspill til en satsing.

Som opplyst under arkivseminaret ønsker Arkivfobrundet en satsing på audiovisuelle arkiv. Landsmøtet til Arkivforbundet i april vedtok følgende tiltak i handlingsplanen: «Arbeide for å synliggjøre utfordringene for lyd og audiovisuelle arkiv” og å ”Delta på relevante arrangementer gjeldene lydarkiv i 2017». Styret ble utvidet med ekstra styremedlem og varamedlem, og Marit Stranden fra Stiftinga for folkemusikk og folkedans ble valgt som varamedlem i perioden 2017-2018.

Onsdag formiddag ble flere spennende innsamlings- og formidlingsprosjekt fra folkemusikkarkiv fra det langstrakte land presentert. Jammen skjer det mye bra på formidlingsfronten!

Onsdag ettermiddag inviterte Rådet for folkemusikk og folkedans til samtale med leder for Venstre, Trine Skei Grande. En hyggelig samtale om folkemusikk, samfunn og dannelse. Det ble også tid til en prisutdeling denne formiddagen. Fagpublikasjonsprisen gikk til Per Åsmund Omholt for bidraget med artikkelen Mælefjøllvisa – toner i bevegelse. Om intonasjon i vokal folkemusikk

Kveldens festiviteter startet med en omvisning i utstillinga Livets dans - dans i fest og hverdag, i forsamlingshuset Skogheim på Sverresborg Trøndelag Folkemuseum, ei utstilling i regi av Museene danser. Museene danser er et samarbeidprosjekt om å få dans inn i museene, mellom Norsk senter for folkemusikk og folkedans og Museene i Sør-Trøndelag. Utdeling av Rff-prisen og festmiddag var kveldens siste post på programmet, på vertshuset Tavern på Sverresborg.

Torsdag morgen 16. mars ventet formelle forpliktelser, Representantskapsmøtet for Rådet for folkemusikk og folkedans.  

Tentative datoer for neste år: 20. og 21. mars 2018

Foto: Tone Erlien og Anthony Sabado