Instrumentmakere kan søke stipendiatordning

Publisert 10 mars 2016

Norsk håndverksinstitutt har en årlig utlysning av to  treårige stipendiater for håndverkere som arbeider med tradisjonelle teknikker og fortrinnsvis tradisjonelt materiale. Den treårige stipendiatordningen for håndverkere legger til rette for å videreføre og utvikle spesialisert håndverkskunnskap på et høyt utøvende nivå.

Vi oppfordrer instrumentmakere til å søke stipend. Søknadsskjema og mer informasjon: http://handverksinstituttet.no/Om-oss/Aktuelt/Er-du-vaar-nye-haandverksstipendiat

Rådet for folkemusikk og folkedans arbeider i sin langtidsplan med videreføring og styrking av de særnorske instrumentbyggetradisjonene, både på langeleik og på eldre folkemusikkinstrument.

Langeleik_fra_Valdres2.jpg