Nå åpner den nasjonale lista over immateriell kulturarv; registrer din kulturarv!

Publisert 06 mars 2017

Mandag 6. mars åpner den nasjonale lista over immateriell kulturarv. Kulturrådet, som har fått ansvaret for dette, har utviklet Immateriellkulturarv.no der utøvere/organisasjoner/grupper kan registrere sin kulturarv.

UNESCOs konvensjon om vern av den immaterielle kulturarven

Det er ti år siden Norge underskrev UNESCO sin konvensjon om vern og videreføring av immateriell kulturarv. Konvensjonen vil synliggjøre verdens kulturelle mangfold, og legge til rette for utveksling og forståelse. Den ønsker å øke bevisstheten, spesielt blant yngre generasjoner, om betydningen av kulturarven. Det er utøverne selv som bestemmer hva som er verd å holde i live og videreføre.

Hva er viktig kulturarv for deg?

Innen utøvende kunst er det allerede registrert eksempler som kappleik, Setesdalsgangar og Sydisdans. Hva er viktig kulturarv for deg? Utøvere/organisasjoner/grupper kan bidra til å vise mangfoldet av immateriell kulturarv i Norge ved å registrere sin kulturarv på bloggen www.ikanorge.no

Hva er immateriell kulturarv?

I følge konvensjonen er immateriell kulturarv definert som: praksis, fremstillinger, uttrykk, kunnskap, ferdigheter – samt tilhørende instrumenter, gjenstander, kulturgjenstander og kulturelle rom – som samfunn, grupper og, i noen tilfeller, enkeltpersoner anerkjenner som en del av sin kulturarv. Denne immaterielle kulturarven, som er overført fra generasjon til generasjon, blir stadig gjenskapt av samfunn og grupper i relasjon til deres miljø, i samspill med naturen og med deres historie og gir dem en følelse av identitet og kontinuitet, noe som fremmer respekt for kulturelt mangfold og menneskelig kreativitet

Sør-Fron Spelmannslag spiller lagspel til dans (foto: FolkOrg/ Liv Annette Nygjerde)

Sør-Fron Spelmannslag spiller lagspel til dans (foto: FolkOrg/ Liv Annette Nygjerde)

Kurs i Sydisdans under Tråante (foto: Museene danser)

Kurs i Sydisdans under Tråante (foto: Museene danser)