Nyansettelser i Bygda dansar

Publisert 10 mai 2017

I september starter Bygda dansar opp i Troms. Det treårige prosjektet har ansatt to kompetente fagkonsulenter i dans, Sigurd Johan Heide og Torill Steinjord.

Sigurd har jobbet i flere tidligere Bygda dansar prosjekt, og kunne heldigvis ikke la sjansen gå fra seg om å delta på ny, da Bygda dansar kom til hjemfylket. Sigurd har solid erfaring med undervisning og forestillingsarbeid, både fra mange DKS-turneer, men ikke minst som kunstnerisk leder for Kartellet. 2016 var et jubelår for Sigurd og hans prosjekter. Kartellet mottok Kritikerprisen for beste danseforestilling 2016 med DoPPler, Troms fylkeskommunes Kulturpris for 2016, samt var Festspillprofil ved Festspillene i Nord-Norge i 2016. Sigurd er den første som har gjennomført master i koreografi på KHiO med folkedans.

Torill er en av få som har Bachelor i tradisjonsdans, og den eneste med fordypning i dansetradisjoner fra Nordland og Troms. Hun jobber i Bygda dansar Rogaland som startet opp i fjor, og kommer til å kombinere begge stillingene sine i begge prosjektene. Torill var medkoreograf til forestillingen Svartfela (Bygda Dansar Vest Agder 2014) og har turnert med RESiDANS forestillingen Karmer kring blå. Torill har mye erfaring fra undervisningsarbeid, og brenner for å la ungdom møte folkedans som et kulturuttrykk i samtida av høy kvalitet.

Både Sigurd og Torill har jobbet mye med scenekunst for og med ungdom. De gleder seg til gjøre ungdom kjent med sine lokale dansetradisjoner. En tradisjon som ligger begges hjerter nært, og som de kjenner godt igjennom oppveksten i Troms og deltakelse i «Tromsringen».

Prosjektkoordinator for Bygda dansar-prosjektene, Stine Trondsdatter, har en bachelor i Kulturledelse og solid erfaring fra festival, konsert- og kulturproduksjon. Hun vil snarlig gå ut i foreldrepermisjon, som vil vare frem til midten av mars 2018. Inn som hennes vikar kommer Trine Merete Sjølyst som nå er i innspurten av Bygda dansar Akershus. Trine har årsstudium i administrasjon og ledelse fra HiO, sterk folkedansbakgrunn og har blant annet jobbet som faglig og administrativt ansvarlig for dansegruppen til Norsk Folkemuseum på Bygdøy i Oslo mellom 2013 og 2017.

Bygda dansar drives av Norsk senter for folkemusikk og folkedans og har total budsjettramme på 3,45 millioner kroner over prosjektperioden på 3 år. Det blir finansiert gjennom senteret sitt

driftstilskudd fra Kulturdepartementet og lokal delfinansiering i dette prosjektet fra Troms fylkeskommune på kr 450 000. Folkemusikk Nord (http://www.kulturitroms.no/pub/troms/main/?cid=8938&aid=8936) er lokal søker for prosjektet.

«Vi gleder oss stort til Bygda dansar starter opp i Troms utpå høsten, og håper vi klarer å mobilisere danseglade i alle aldre til å bidra inn i prosjektet. Med Torill og Sigurd som de dansefaglige lederne for Bygda dansar Troms, har vi det aller beste utgangspunktet for å få mye utav prosjektet», sier Terje Foshaug i Folkemusikk Nord/Troms fylkeskommune.

Fra venstre: Torill Steinjord, Stine Trondsdatter (foto: Berre AS) og Sigurd Johan Heide (foto: Marius Fiskum)

Fra venstre: Torill Steinjord, Stine Trondsdatter (foto: Berre AS) og Sigurd Johan Heide (foto: Marius Fiskum)

tfk_NY.jpg
Sff.jpg