Prosjektmidler 1. tildeling 2016

Publisert 24 juni 2016

raadet-stotte.png

I denne søknadsrunden behandlet Rådet 74 søknader om prosjektmidler. Samlet søknadssum var på kr. 2 804 550. Det ble bevilget kr. 600 000 fordelt på 35 søknader.

Følgende fikk støtte:
 
Norsk kvedarforum: Barn i lokal songarv, kr. 15 000
Sylvartun Folkemusikk: Reiårsfossen – Meisterspelemannen Dreng Ose 120 år, kr. 10 000
Camilla Granlien:  Dyr og rare kjerringer - bok, kr. 10 000
Silje Solberg: CD-utgiving: Nordhordlandsslåttar 3, kr. 15 000
Telemark folkemusikklag: UngFolk 2016, kr. 20 000
Hugnad UL: Storhelg i Hallingdal, kr. 15 000
Gro-Synnøve Brekka: Marispelet ved Rjukanfossen, kr. 15 000
Sissel Morken Gullord: Instrumentbygging seterinstrumenter, kr. 20 000
Hilde Fjerdingøy: CD: Fjerdingøy & Andersson spiller Haugen og Jernberg, kr. 20 000
Ann-Turi Ford: Samuels Sanger – bok og CD med sangene etter Samuel Hansen Hellen (1813 – 1892), kr. 30 000
Astrid Sulheim: Barnesonggruppe i Lom, kr. 15 000
Nils Moen: Budal Musikkhistorielag, kr. 15 000
Mari Midtli:  Sel Barnesonggruppe, kr. 15 000
Hilde Rogne: Haram Juniorspelemannslag, kr. 25 000
Mari Ormberg: Langeleikbygging, kr. 10 000
Åshild Wetterhus: Åshild Wetterhus, kr. 15 000
Stian Roland: Song og dans i skule- og barnehage, kr. 20 000
Kristian Sivertsen: Helgelandssang for barnehage, skole og heim, kr. 20 000
Ole Nilssen: Storhelg i Løten, hausten 2016, kr. 20 000
Valdres folkemusikkarrangement AS: Strunkeveko – In to the wild, kr. 10 000
Folkemusikkarkivet for Rogaland: Folkemusikk- og dansehelg i Suldal, kr. 10 000
Gjøvik spelmannslag: Musikkhelg på Gjøvik 2016, kr. 20 000
Vibeke Arntzen: Folkemusikk-uka Inderøy 2016, kr. 20 000
John Ole Morken: Spellmannen Anders Haugen, kr. 30 000
Jostedal Spel- og dansarlag: Frå Syngefest til Skjoldar – 20 tradisjonsmil med runddansmusikk, kr. 10 000
Tormod Kleiveland: UngOsa – Kurshelg for born og unge Osafestivalen 2016, kr. 15 000
Rannveig Djønne: Master Class Hardanger, kr. 20 000
Bergen ungdomslag Ervingen: Et møte med norsk kulturarv, kr. 20 000
Camilla Løkvik Lingaas: Talentskolen i Buskerud 2016/2017, kr. 25 000
Marie Nicolaisen: Norske middelalderballader – melodier bind. 4: Biografier og register, kr. 20 000
Etnisk Musikklubb: Åseral, kr. 15 000
Bjørn Sigurs Glorvigen: Oppfølging av Dovresange, kr. 10 000
Etnisk Musikklubb: Soldater og redelige sjømenn, kr. 10 000
Peder Myhr: Rekrutteringsprosjekt Dans i Hedmark, kr. 20 000
Kalottspel: Kalottspel 2016, kr. 20 000