Prosjektmidler 2. tildeling 2016

Publisert 10 november 2016

raadet-stotte.png

I denne søknadsrunden behandlet Rådet 37 søknader om prosjektmidler. Samlet søknadssum var på kr. 1 296 500. Det ble bevilget kr. 350 000 fordelt på 22 søknader.

Følgende fikk støtte:
Glåmos Spellemannslag: Litjeleken, kr. 15 000
Aslak Brimi: Feltarbeid og CD med fokus på Ola Moløkken, kr. 15 000
Folkemusikkarkivet for Møre og Romsdal: Nils Bakke – CD og notehefte, kr. 15 000
Ole Nilssen: Einradaren på Hedmarken Arbeidsstipend, kr. 10 000
Bjørn Aksdal: Langeleiken - arbeidsseminar, kr. 15 000
Mari Midli: FolkRekrutt, kr. 15 000
Midtvinterdansen 2014: Midtvinterdansen 2017, kr. 15 000
Målfrid Spakmo: Oslosamlinga – kurshelg for barn og unge, kr. 15 000
Wiebke Lüders: Traditional Hardanger fiddle making, kr. 20 000
Solveig Brekke Hauknes: Kurs og spellemannsmøte under Heme dine 2017, kr. 15 000
Ola T. Oleivsgard: Digitalisering og publisering av lydopptak, kr. 10 000
Førde Internasjonale Musikkfestival: Bornas Verdsdagar, kr. 10 000
Norsk Folkemusikklag: Musikkultur i norske bergstader, Norskfolkemusikklags seminar 2017, kr. 35 000
Åshild Wetterhus: Folkemusikkverksteder i Buskerud, kr. 20 000
Telemark folkemusikksenter: Talentskule-folkemusikk-2017, kr. 20 000
Magni Rosvold: Vossadans - Songleik, kr. 10 000
Gro Skanke: Kompetansehelg folkemusikk februar 2017, kr. 15 000
Etnisk Musikklub: CD med Bjarne Pålerud, kr. 15 000
Ottar Kåsa: Studering av Arabygdi-tradisjonen, kr. 10 000
Etnisk Musikklubb: Ein etter far – Raabygg, kr. 15 000
Hedmark Folkemusikklag: Rekruteringsprosjekt i dans for barn og unge i Hedmark våren 2017, kr. 20 000
Valdres folkemusikkarrangement AS: Strunkeveko 2017, kr. 20 000