Årskonferansen for folkemusikk og folkedans 28.- 30 november

Publisert 25 november 2015

Gunnar Stubseid mottok Rff-prisen for 2015 av rådsleder Anne Tone Hageland og kvitterte med foredrag og spill av setesdalsslåtter.

105.JPG
111.JPG

Rådet delte ut Fagpublikasjonsprisen for andre gang. Prisen gikk i år til Astrid Nora Ressem for hennes arbeid som redaktør av Norske middelalderballader. Melodier. Bind 2.

SAM_2496.JPG
079.JPG

Under årskonferansen ble det arrangert et seminar med tittelen “Alle skal med – eller greier vi oss med grasrota og kjernefamilien?” Innledere var Minna Wetlesen, danser, dommer, kursholder og organisasjonsarbeider, Carl Morten Amundsen, sjefsdramaturg ved Det Norske Teatret og Torill Gundersen Faleide, kommunikasjonssjef ved Førdefestivalen. Ordstyrer var Audun Hole Stokke, bladet Folkemusikk. Ragnhild Knudsen fra Rådet sørget for en musikalsk innledning til seminaret.

064.JPG
SAM_2474.JPG