Årsmelding for 2015

Publisert 05 juni 2016

 

Årsmeldinga for 2015 er sendt til Kulturdepartementet. Hovedformålet til stiftinga er «å fremje, verne og føre vidare norske folkemusikk- og folkedanstradisjonar som eit uttrykk for kulturell identitet og som berar av særeigne kvalitetar». I meldingsåret var det aktivitet innenfor alle aktivitetsområdene/ delmålene: Samordna innsats, sakkunnskap i offentlig forvaltning, vitenskapelig arbeid og kvalitet og bredde i folkemusikk og folkedans.

Du kan lese årsmeldinga på vår nettside: Årsmelding

Framside_Sff_årsmeldning_2015_WEB_150dpi-page-001_komp.jpg