Årsmelding for 2016

Publisert 26 april 2017

Stiftinga styres av formålene i vedtektene og prioriterer etter Rådets langtidsplan og senterets strategi. Hovedformålet til Sff er «å fremje, verne og føre vidare norske folkemusikk og folkedanstradisjonar som eit uttrykk for kulturell identitet og som berar av særeigne kvalitetar». I 2016 var det aktivitet innenfor alle aktivitetsområdene /delmålene: Samordna innsats, sakkunnskap i offentlig forvaltning, vitenskapelig arbeid og kvalitet og bredde i folkemusikk og folkedans. Omtrent 8,5 % av inntektene på kr 13,86 millioner var annen finansiering enn driftstilskuddet fra Kulturdepartementet (kap. 323, post 78).

Les nærmere om aktiviteten i 2016 på nettsideneÅrsmelding

Framsida_Sff_årsmeldning_2016_WEB_150dpi-page-001.jpg