Årsmelding for 2017

Publisert 12 mars 2018

Stiftinga styres av formålene i vedtektene og prioriterer etter Rådets langtidsplan og senterets strategi. Hovedformålet til Sff er «å fremje, verne og føre vidare norske folkemusikk og folkedanstradisjonar som eit uttrykk for kulturell identitet og som berar av særeigne kvalitetar». I 2017 var det aktivitet innenfor alle aktivitetsområdene /delmålene: Samordna innsats, sakkunnskap i offentlig forvaltning, vitenskapelig arbeid og kvalitet og bredde i folkemusikk og folkedans. Omtrent 5 % av inntektene på kr 13,551 millioner var annen finansiering enn driftstilskuddet fra Kulturdepartementet (kap. 323, post 78).
Les nærmere om aktiviteten i 2017 på nettsidene: Årsmelding

bilde_framsida_aarsmelding_2017.jpg