Stiftinga for folkemusikk og folkedans er videre akkreditere av UNESCO

Publisert 04 desember 2015

NGOer (ikke-statlig organisasjoner) kan bli akkreditert av UNESCO for å bidra med råd om implementering av konvensjonen av 2003 for immateriell kulturarv. Akkrediterte NGOer må levere rapport og få evaluert statusen jevnlig. Stiftinga for folkemusikk og folkedans (Sff) har levert rapport på sin aktivitet i forhold til konvensjonen siden akkrediteringa i 2009. UNESCO sin interstatlige komité for konvensjonen har vedtatt på sitt 10. komitemøte i Windhoek i Namibia å videreføre Sff sin status som akkreditert NGO for å bidra med råd om implementering av konvensjonen. Norsk Håndverkinstitutt fikk også videreført akkrediteringsstatusen. Evalueringsrapportene som viser aktiviteten til Sff ligger på UNESCO sine nettsider: http://www.unesco.org/culture/ich/en/15-review-of-ngos-00765.

UNESCO sin mellomstatlige komité vedtok også å anbefale akkreditering av to nye norske NGOer, Forbundet KYSTEN og Norsk Folkemuseum, Norsk etnologisk gransking, under general assembly i juni 2016. Da vil det bli 5 norske akkrediterte NGOer under konvensjonen og vi håper det blir flere.

Tidligere i møtet har staten Norge levert sin rapport over aktiviteten etter de ratifiserte konvensjonen i 2006: https://www.regjeringen.no/globalassets/departementene/kud/kulturdokumenter/norges_forste_rapport_om_implementeringen_av_unescos_2003-konvensjon.pdf"

Foto: Mirjam Uutoni    De tre norske akkrediterte NGOene er representert på UNESCO sitt 10. komitémøte for konvensjonen for immateriell kulturarv. Fra venstre: Eivind Falk (Norsk Håndverksinstitutt), Marit Jacobsen (Norges husflidslag), Egil Bakka (Prof. emeritus NTNU), Marit Stranden (Stiftinga for folkemusikk og folkedans), Dag Feldborg (Norsk Håndverksinstitutt), Solveig Grinder (Norges husflidslag)

Foto: Mirjam Uutoni 

De tre norske akkrediterte NGOene er representert på UNESCO sitt 10. komitémøte for konvensjonen for immateriell kulturarv. Fra venstre: Eivind Falk (Norsk Håndverksinstitutt), Marit Jacobsen (Norges husflidslag), Egil Bakka (Prof. emeritus NTNU), Marit Stranden (Stiftinga for folkemusikk og folkedans), Dag Feldborg (Norsk Håndverksinstitutt), Solveig Grinder (Norges husflidslag)