Velkommen til seminar for folkemusikkarkivene

Publisert 18 februar 2016

Vi inviterer Nettverk for norske folkemusikkarkiv til sitt årlige arkivseminar.

Vi starter mandag 14.mars med to workshoper for de som er interessert i dette. Tidspunkt 12.00 til 17.00.  
Seminaret starter som vanlig tirsdag 15.mars kl 11.30. Vi møtes til lunch på hovedbygget på Dragvoll og fortsetter kl 12.30 i dansesalen i 4.-etasjen på Dragvoll Idrettssenter. Vi avslutter onsdag 16. mars kl 15.00.

Sff har i år foreslått Folkemusikkarkivet i Møre og Romsdal som kandidat til å vinne formidlingsprisen under Det 7.norske arkivmøtet i april, og vi er glade for at daglig leder Anna Gjendem vil komme og fortelle om formidlingsaktivitetene i Møre og Romsdal. Eller på programmet i år er et fokus på å diskutere de ulike løsningene for et felles katalogsystem og samordning av databaser for folkemusikkarkivene og å komme med en uttalelse om veien videre. 

Middag blir i år på Ringve Musikkmuseum, i etterkant av utstillingsåpningen "Dans i Norge" kl 18.00. Dette er første utstilling i trilogien Museene danser, et samarbeidsprosjekt mellom Norsk senter for folkemusikk og folkedans og Museene i Sør-Trøndelag. 

Hotellet Sff-senteret har avtalepris med er som før Quality Hotel Augustin. Oppgi at det er gjennom Rådet for folkemusikk og folkedans. Om dere leter etter billigere hoteller er Thon Hotell og P-Hotell Trondheim gode alternativer. 

Buss: Nr. 5 (endestasjon mellom hovedbygget og idrettsbygget på Dragvoll) går fra Kongens gate, rett utenfor hotellet.
Påmeldingsfristen vil bli satt til 01.mars. Spesifiser gjerne om du ønsker å delta på workshopene mandag før seminaret starter. Påmelding til
tone@fmfd.no 

Mvh komiteen ved Sff
Ivar, Sjur og Tone

 

 

Arkivseminaret 2016

Norsk senter for folkemusikk og folkedans,

Dragvoll, Idrettsbyggets 4. etasje.

 

Program (med forbehold om endringer)

Mandag 14.mars

  12.00-14.30     Foredrag og workshop i digitalisering av noter av IKA Trøndelag

  14.30-15.00     Pause

  15.00-17.00     Workshop i bruk av XDCAM filmkamera med Ivar Mogstad

  Tirsdag 15. mars

  11.30-12.30     Lunsj i kantinen i Hovedbygget, NTNU Dragvoll (vi møtes helt uformelt til sosialt samvær)               

  12.30 -14.30    Åpning av seminaret. Arkivrunden. Kort rapport fra de enkelte folkemusikkarkivene.

  14.30-15.00     Kaffepause m/frukt

  15.00-16.00   Andre mindre innspill:

                       -   Hans Hinrich Thedens:Diskografi over norsk folkemusikk

              -    Diskusjon rundt prising på arkivtjenester                       

              -       Fortsette med styringsgruppe for arkivseminaret?

      -       Andre innspill?

16.    16.00-16.15   Kaffepause m/frukt

16.    16.15-17.00    Anna Gjendem: Folkemusikkarkivet i Møre og Romsdal, aktiviteter og formidling

17.    17.00-18.00    Felles transport i maxi-taxi fra Dragvoll til Ringve. For å spare tid går den ikke innom sentrum/hotell.

18.    18.00-19.30    Utstillingsåpning «Dans i Norge» Ringve Musikkmuseum

19.    19.30               Middag på Ringve Musikkmuseum

Onsdag 16. mars

09.    09.00–09.45   Per Gudmundson: FIOL - praktiske spørsmål fra brukerne

09.   09.45-10.30   Nasjonalbiblioteket: Siste nytt om situasjon for folkemusikksamlingen

10.   10.30-11.00   Kaffepause

11.   11.00-11.45   Informasjon om KulturITs arbeid med å videreutvikle museenes økosystem/fremtidige digitale verktøy i museene

11.   11.45-12.45   Lunsj på lunsjrommet

1    12.45-14.00  ”Felles katalogsystem og samordning av databaser?” - Diskusjon, ledes av Ole Aastad Bråten. Mål: felles uttalelse fra folkemusikknettverket  

  1    14.00-14.15   Kaffepause

14.   14.15-15.00  Fortsettelse - Oppsummering og konkretisering: status og mulige veier for prosjektets videre utvikling

        15.00            Slutt