"Folkedanskroppen og scena" - statusrapport fra første samling

Publisert 18 september 2015

I samarbeid med Norsk senter for folkemusikk og folkedans og Kartellet dansekompani kjører NTNU Dansevitenskap i høst EVU- kurset  (etter-og videreutdanning gjennom NTNU Videre) "Folkedanskroppen og scena" (7,5 stp). 

Her er bilder fra dag 2 på første samling med 21 interesserte og flinke studenter! Studentene kommer fra alle kanter av landet og en god gjeng representerer svenske dansetradisjoner. Den ulike bakgrunnen og de ulike folkedanskroppenen til studentene skaper et veldig spennende utgangspunkt for reflekterte diskusjoner på høyt faglig og kunstnerisk nivå!
Det foreleses om treningslære, skadeforebygging, fysiske krav og ferdigheter for dansere av dansende fysioterapeut og coach (Olymipatoppen) Magnus Myrvold  og utøver i tradisjonsdans, pedagog og dansekonsulent Inga Myhr. Studentene trenes i blant annet oppvarmingsmetoder, balanse, rotasjon, blikk, kroppslig bevissthet, holdning, rytme og teknikk:) 

Nå venter to intense og utfordrende helgedager med folkedanskoreograf Sigurd Johan Heide! Han vil jobbe med å utfordre studentene på å bruke tradisjonsdansen til å skape ulike danseuttrykk og ta estetiske valg i koreografi for god formidling og kommunikasjon på scenen. Eksamen er praktis framføring av en kort sceneforestilling og refleksjon rundt valgene man tar i utøvelse, formidlingsmetoder og scenisk uttrykk. 

Her er mer om informasjon om faget. 

Første_samling_Folkedanskroppen_og_scena.jpg
Første_samling_Folkedanskroppen_og_scena___12.jpg