Instruktørkurs: UNESCO konvensjonen om nasjonal inventar av immateriell kulturarv

Publisert 23 oktober 2015

Denne uken arrangeres det instruktørkurs i nasjonal inventar av immateriell kulturarv etter UNESCO konvensjonen. Konvensjonen vil synliggjøre mangfoldet av immateriell kulturarv basert på tradisjonsbærernes premisser. Kapasitetsbyggingen vil gi instruktører som kan gi kurs i konvensjonen og veilede utøvermiljøer i å lage fortegnelser over deres immaterielle kulturarv.

Kursgruppen har representanter for samer, romani/ tatere, arkiv, museer, utdanninger, eksperter og akkrediterte NGOer og deltakere fra Sverige, Danmark, Finland, Island og Grønland.

Kursgruppen har representanter for samer, romani/ tatere, arkiv, museer, utdanninger, eksperter og akkrediterte NGOer og deltakere fra Sverige, Danmark, Finland, Island og Grønland.

Kurset bygger videre på kurset i 2014 som fokuserte på basal kunnskap i definisjoner, og mulige negative og positive effekter av konvensjonen Etter kurset ble det dannet et aktivt nettverk for erfaringsdeling for instruktørene og observatørene. Med finansiering fra Kulturrådet og den norske UNESCO komiteen har Norsk senter for folkemusikk og folkedans invitert UNESCO instruktørene Harriet Deacon (Sør Afrika) og Rieks Smeets (Nederland) til Trondheim for å bygge videre på kompetansen om konvensjonen i Norge. Deltakerne representerer samer, romani/ tater, arkiv, museer, utdanninger, eksperter og akkrediterte NGOer samt deltakere fra Sverige, Danmark, Finland, Grønland og Island. Kursdeltakerne har diskutert utfordringer med inventarføring og fikk øve seg på å intervjue et utøvermiljø som jobber med å ivareta sin tradisjon.

Når et land ratifiserer UNESCO konvensjonen om immateriell kulturarv forplikter staten seg til å lage et inventar over levende kulturarv for landet for å synliggjøre og ivareta arven. Dette skal skje i samarbeid med utøvere som ønsker å beskrive sin immaterielle kulturarv. Konvensjonen krever også at oversikten skal oppdateres jevnlig. Dette er utgangspunktet for synliggjøring av immateriell kulturarv for å kunne jobbe videre mot konvensjonens mål om å ivareta og videreføre tradisjonene. Inventar er også et krav for å kunne søke nominasjon til de internasjonale UNESCO listene.

Choreomunds masterstudenter underholdt med dans og observerte deler av kurset.

Choreomunds masterstudenter underholdt med dans og observerte deler av kurset.

Kurset er støtte av:

kulturraadet_sort_stor.png
UNESCO_logo_norsk_copy.jpg