Små og raske 6. tildeling 2018

Små og raske midler 6. tildeling 2018, 31. mai 2018

 

I denne tildelingsrunden ble det behandlet 9 søknader om små og raske midler. Samlet søknadssumvar på kr. 78 000. Det ble bevilget kr. 52 000 fordelt på 8 søknader.

Søknadene ble behandlet og vurdert av Sjur Viken ved Norsk senter for folkemusikk og folkedans og saksbehandlet på forhånd av Sonia Stensen ved Norsk senter for folkemusikk og folkedans. Habilitetsvurdering ble foretatt, og eventuell inhabilitet er referert under den enkelte søknad.

Tildelingen ser du her.