Prosjektmidler 1. tildeling 2018

Prosjektmidler 1. tildelingsrunde 2018, 13. april 2018

I denne søknadsrunden ble det behandlet 37 søknader om prosjektmidler. Samlet søknadssum var på kr. 1 413 500. Det ble bevilget kr. 451 000 fordelt på 18 søknader.


Søknadene ble behandlet av Rådet for folkemusikk og folkedans, og saksbehandlet på forhånd av Sonia Stensen ved Senter for folkemusikk og folkedans. Habilitetsvurdering ble foretatt, og eventuell  inhabilitet er referert under den enkelte søknad.

 

Tildelingen ser du her .