Små og raske 5. tildeling 2018

Små og raske midler 5. tildeling 2018, 13.april 2018

I denne tildelingsrunden ble det behandlet 5 søknader om små og raske midler. Samlet søknadssum var på kr. 50 000. Det ble bevilget kr. 50 000 fordelt på 5 søknader. Søknadene som er behandlet i denne runden var opprinnelig søknader til kategorien «Prosjektmidler», men søknadene ble flyttet til kategorien «Små og raske». Søknadene er vurdert deretter.

Søknadene ble behandlet og vurdert av Rådet for folkemusikk og folkedans og saksbehandlet på forhånd av Sonia Stensen ved Senter for folkemusikk og folkedans. Habilitetsvurdering ble foretatt, og eventuell inhabilitet er referert under den enkelte søknad.

Tildelingen ser du her .