Invitasjon til høring av framtidig organisering

Styret i Stiftinga for folkemusikk og folkedans har bestilt en utredning som skulle vurdere dagens organisering og foreslå modeller for mer effektiv måloppnåelse innenfor de reduserte rammene. Rapporten kan du lese her .

Styret inviterer alle interesserte til å gi høringsuttalelse innen 1. oktober 2018. Invitasjonen kan du se her. Invitasjon til høring er sendt til ansatte på Norsk senter for folkemusikk og folkedans, Rådet for folkemusikk og folkedans, og de som får varsel om representantskapsmøter.

framsida rapport.jpg