Stifting av organisasjonen Folkemusikksamlinga i Nord-Trøndelag; samlinga sikra ved Stiftinga for folkemusikk og folkedans

Den nyfødte organisasjonens formål er å arbeide for dokumentasjon, bevaring, tilgjengeliggjøring og formidling av folkemusikk- og folkedanstradisjonen i nordlige Trøndelag.

Samlinga består av lyd, film, note- og tekstmateriale. Innsamlingsarbeidet har vært drevet på dugnad og gjennom prosjekt periodevis fra 1997 til 2005. Samlinga har ikke hatt sikkert lagring og har vært utilgjengelig for brukere. Et møte under Hilmarfestivalen 2017 med frivillige organisasjoner og andre interesserte, samt Stiftinga Hilmar Aleksandersen og Stiftinga for folkemusikk og folkedans, ga ei arbeidsgruppe mandat å utrede eierforhold, sikring og tilgjengeliggjøring av samlinga.

30. august presenterte arbeidsgruppa sine forslag. Stifterne BUL Steinkjer, Levanger spellmannslag, Naumdøla Ungdomslag, Inntrøndelag Ungdomssamlag og Trøndelag Folkemusikklag valgte arbeidsgruppa som har utarbeidet forslaget til å jobbe videre med samlinga som det første styret: Marit Vestrum (leder), Trygve Skavhaug (Levanger spellmannslag) og Line Thorsen (Trøndelag musikkråd). Observatører fra Stiftinga Hilmar Alexandersen, Trøndelag Musikkråd, Stiftinga for folkemusikk og folkedans og Trøndelag Fylkeskommune var også med å diskuterte framtida til samlinga.

Det er med letta hjerte lederen Marit Vestrum har deponert samlinga til Stiftinga for folkemusikk og folkedans i Trondheim for sikkert bevaring for ettertida. Det søkes nå prosjektmidler for klargjøring av materialet for formidling til brukerne.

Samtidig med fokuset på vern og videreføring av tradisjonen i nordlige Trøndelag, inviteres det til samarbeid om formidling fra folkemusikk- og folkedans i hele Trøndelag. Initiativet som tas av Folkemusikksamlinga i Nord-Trøndelag, Stiftinga Hilmar Alexandersen og Stiftinga for folkemusikk og folkedans, er et resultat av prosessen rundt samlinga. Målet er å gjøre den regionale immaterielle kulturarven av folkemusikk og folkedans i Trøndelag kjent gjennom å utvikle potensialet i arkivformidling.

Optimistiske deltagere på stiftelsesmøtet for organisasjonen Folkemusikksamlinga i Nord-Trøndelag (Marit Vestrum, 2018)

Optimistiske deltagere på stiftelsesmøtet for organisasjonen Folkemusikksamlinga i Nord-Trøndelag (Marit Vestrum, 2018)

Stiftere og observatører diskuterte viktigheten av at samlinga tilgjengeliggjøres for brukere (Sff, 2018)

Stiftere og observatører diskuterte viktigheten av at samlinga tilgjengeliggjøres for brukere (Sff, 2018)