Fristen for å søke Prosjektmidler 1. runde 2019 hos Rådet for folkemusikk og folkedans er 15. mars

Støtteordninger hos
Rådet for folkemusikk
og folkedans

For 2019 har Stiftinga to ulike støtteordninger som ønsker å stimulere til aktivitet innen folkemusikk og folkedans:

Prosjektmidler (kr. 11.000-50.000) og Små og raske midler (maks. kr. 10.000) til prosjekter/tiltak som bl.a.:

-Opplærings- og rekrutteringstiltak (kurs, seminarer osv.)

-Publiseringer (bøker, fonogram, dvd)

-Undervisning og utviklingsprosjekt

-mindre lokal konserter og forestillinger

Se http://rffsoknad.no/orientering, for nærmere informasjon om støtteordningene kan være aktuelle for ditt prosjekt.

Søknadsfrist for prosjektmidler er 15. mars og 1.oktober. Søknader om små og raske midler vil bli behandlet fortløpende, ca. 1 gang/mnd.