Forslag til kandidater til Rff-prisen for 2019?

Rff-prisen blir tildelt av Rådet for folkemusikk og folkedans til personer som har gjort en ekstraordinær innsats på folkemusikk- og/eller folkedansfeltet. Prisen ble innstiftet i 1993 og har siden blitt utdelt årlig. Rff-prisen er på kr. 25 000.-, samt et steinmotiv.

Rådet for folkemusikk og folkedans ber om innspill til kandidater til Rff-prisen. Forslag med begrunnelser kan sendes til postmottak@fmfd.no innen 1. mars 2019.

Rff-prisen for 2018 ble tildelt Tom Willy Rustad for hans virke som musikar og pedagog. Foto: Noregs Ungdomslag 2018

Rff-prisen for 2018 ble tildelt Tom Willy Rustad for hans virke som musikar og pedagog. Foto: Noregs Ungdomslag 2018