Små og raske 1. tildeling 2019

I denne tildelingsrunden ble det behandlet 25 søknader om små og raske midler. Samlet søknadssum var på kr. 239 000. Det ble bevilget kr. 82 000 fordelt på 13 søknader.

Søknadene ble behandlet og vurdert av Sjur Viken ved Norsk senter for folkemusikk og folkedans og saksbehandlet på forhånd av Sonia Stensen ved Norsk senter for folkemusikk og folkedans. Habilitetsvurdering ble foretatt, og eventuell inhabilitet er referert under den enkelte søknad.

Tildelingen ser du her.