Små og raske 2. tildeling 2019

I denne tildelingsrunden ble det behandlet 17 søknader om små og raske midler. Samlet søknadssumvar på kr. 162 000. Det ble bevilget kr. 79 500 fordelt på 12 søknader.

Søknadene ble behandlet og vurdert av Sjur Viken ved Norsk senter for folkemusikk og folkedans og saksbehandlet på forhånd av Sonia Stensen ved Norsk senter for folkemusikk og folkedans. Habilitetsvurdering ble foretatt, og eventuell inhabilitet er referert under den enkelte søknad.

Tildelingen ser du her.