Norges første doktorgrad i folkedans - tradisjonsoverføring i dagensbygdemiljø

Mandag 21. januar 2019 var historisk, da fikk folkedansen i Norge sin første doktorgrad. Master Siri Mæland forsvarte offentlig for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Det humanistiske fakultet, avhandlingen med tittelen: Dansebygda Haltdalen – Knowledge-in-dancing in a Rural Community in Norway. Triangular interaction between dance, music and partnering.

Siri holdt prøveforelesningen på det oppgitte emnet Bridging the gap between the macro and micro in recent methodological approaches to the study of Dance, og ga en god oversikt over nyere forskning i feltet. Siri ble utfordret av PhD stipendiat og kollega Ronald Kibirige å publisere foredraget for å dele med det internasjonale feltet.

Siri holdt prøveforelesningen på det oppgitte emnet Bridging the gap between the macro and micro in recent methodological approaches to the study of Dance, og ga en god oversikt over nyere forskning i feltet. Siri ble utfordret av PhD stipendiat og kollega Ronald Kibirige å publisere foredraget for å dele med det internasjonale feltet.

Vi er stolt over å ha økt kompetansen på folkedans ved senteret. Styret vil formelt godkjenne førstekompetanse til Siri med opprykk til førsteamanuensis i folkedans. Hun har vært i delvis permisjon fra stillinga som amanuensis i folkedans ved Stiftinga for folkemusikk og folkedans i Trondheim. Som del av stipendiatet har Siri undervist ved det internasjonale masterstudiet Choreomundus - International master in Dance Knowledge, Practice, and Heritage, noe som har styrket vårt forhold som assosierte partnere i masterprogrammet der NTNU er et av fire Europeiske universitet.

DSC_2161.jpg
Et stappfullt auditorium var med å feiret dagen med en fin blanding av kolleger ved Sff og NTNU, internasjonale kollegaer, masterstudenter, og et videre nettverk av fagfolk fra andre felt, familie, venner og medlemmer av det lokale folkedanslaget BUL i Nidaros.

Et stappfullt auditorium var med å feiret dagen med en fin blanding av kolleger ved Sff og NTNU, internasjonale kollegaer, masterstudenter, og et videre nettverk av fagfolk fra andre felt, familie, venner og medlemmer av det lokale folkedanslaget BUL i Nidaros.

Avhandlinga og disputasen var på engelsk. Du kan lese et norsk sammendrag i denne lenken, og en kortversjon her:

Siri Mæland har forsket på kontinuiteten av sosialdans i festkulturen i Haltdalen, Holtålen kommune gjennom årene 2012-2015. Hun fant at i hjertet av denne festkulturen er interaksjoner mellom musikken og dansen i skjæringspunktet mellom det som ofte blir kalt trønderrock, danseband, gammeldans og folkedans/tradisjonsdans. Hun har lagt vekt på vanlige innbyggernes kunnskap-i-dansing. Mæland viser i hennes doktorgradsavhandling at bygdefesten sørger for videreføring av dansetradisjoner som sving, pols, og vals (gammeldans). Hun viser at “festdanserne”, hvis kunnskap-i-dansing fortsetter å vokse gjennom danseaktiviten på festene, kan utvikle både utsøkte danseferdigheter og musikalsk forståelse på høyt nivå. Det å mestre de praktiske ferdighetene i den sosiale pardansen (felles rytme- og pardansforståelse) forener glede, kunnskap, kreativitet og koreografi. Hennes doktorgradsavhandling er nyskapende når det gjelder metode, en demonstrasjon av hvordan formelle analyser og erfaringsbaserte perspektiv kan gå hånd i hånd. Dette er et originalt bidrag til danseforskningen både ved å foreslå nye metoder for å utforske praktisk dansekunnskap, og til kunnskapen om norske og nordiske dansepraksiser, og dermed også til kulturforskningen generelt.

DSC_2170.JPG
Bilde+5+nettsak.jpg
Publikum fikk et innblikk i Siri sine feltopphold på bygdefest i Holtålen og førsteopponent Theresa Jill Buckland (University of Roehampton, London) fikk en demonstrasjon av svikt og sviktkurver.

Publikum fikk et innblikk i Siri sine feltopphold på bygdefest i Holtålen og førsteopponent Theresa Jill Buckland (University of Roehampton, London) fikk en demonstrasjon av svikt og sviktkurver.

Du kan kjøpe avhandlingen (som er på engelsk) via Stiftinga for folkemusikk og folkedans for kr 350 (inkl. fakturagebyr og porto i norden) ved bestillinger til postmottak@folkemusikkogfolkedans.no. Den må trykkes opp for salg, så vi regner med å kunne sende ut avhandlingen fra starten av mars. Avhandlingen vil etter hvert også bli publisert elektronisk. Et mål i fremtiden er en revidert populærvitenskapelig framstilling av avhandlingen på norsk.