Siri Mæland opprykk til førstekompetanse i folkedans

Vi er stolt over å ha økt kompetansen på folkedans ved Norsk senter for folkemusikk og folkedans og gratulerer dr. Siri Mæland med førstekompetanse i folkedans!

Siri Mæland, foto: Berre 2016

Siri Mæland, foto: Berre 2016

Kompetansen ble vurdert i henhold til «Stillingstitlar ved seksjon for folkemusikk og folkedans ved Rff-sentret» som viser til Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger (https://lovdata.no/forskrift/2006-02-09-129/§1-4). Direktøren anbefalte godkjenning av opprykk til førsteamanuensis for amanuensis Siri Mæland etter avlagt doktorgrad ved NTNU og bred praktisk-pedagogisk erfaring fra universitetsnivå etter ansettelsen som amanuensis i folkedans ved senteret i 2001. Hun har bred erfaring fra undervisning på Bachelor- og Master-nivå inkludert pedagogisk utviklingsarbeid, sensurerfaring, veiledningserfaring og administrativ erfaring. Utover dette har hun også erfaring fra populærvitenskapelige presentasjoner, foredrag og presentasjoner i tillegg til konferansebidrag samt publikasjoner utover doktorgradsavhandlinga.

Styret godkjente stillingsopprykk til førsteamanuensis i folkedans basert på gjennomført norsk doktorgrad i folkedans ved NTNU og relevant praktisk-pedagogisk kompetanse på grunnlag av utdanning, undervisning og veiledning.

Du kan kjøpe avhandlingen med tittelen: «Dansebygda Haltdalen – Knowledge-in-dancing in a Rural Community in Norway. Triangular interaction between dance, music and partnering» via Stiftinga for folkemusikk og folkedans for kr 350 (inkl. fakturagebyr og porto i norden) ved bestillinger til postmottak@folkemusikkogfolkedans.no. Den må trykkes opp for salg, så vi regner med å kunne sende ut avhandlingen fra starten av mars. Avhandlingen vil etter hvert også bli publisert elektronisk. Et mål i fremtiden er en revidert populærvitenskapelig framstilling av avhandlingen på norsk.

Stillingsopprykket ble feiret med lunsj på senteret med blomsterhilsen fra Rådet for folkemusikk og folkedans ved nestleder Kjærsti Gangsø og gave fra styret ved styreleder Oddrun Samdal.