Små og raske 3. tildeling 2019

I denne tildelingsrunden ble det behandlet 18 søknader om små og raske midler (mottatt innen 25.03.2019). Samlet søknadssum var på kr. 166 500. Det ble bevilget kr. 83 500 fordelt på 12 søknader.

Søknadene ble behandlet og vurdert av Sjur Viken ved Norsk senter for folkemusikk og folkedans og saksbehandlet på forhånd av Sonia Stensen ved Norsk senter for folkemusikk og folkedans. Habilitetsvurdering ble foretatt, og eventuell inhabilitet er referert under den enkelte søknad.

Tildelingen ser du her.