Prosjektmidler 1. tildeling 2019

I denne søknadsrunden ble det behandlet 57 søknader om prosjektmidler. Samlet søknadssum var på kr. 2 397 500. Det ble bevilget kr. 535 000 fordelt på 27 søknader.

Søknadene ble behandlet av Rådet for folkemusikk og folkedans, og saksbehandlet på forhånd av Sonia Stensen ved Norsk senter for folkemusikk og folkedans. Habilitetsvurdering ble foretatt, og eventuell inhabilitet er referert under den enkelte søknad.


Tildelingen ser du her.