Nytt navn: Norsk senter for folkemusikk og folkedans

Stiftinga har foretatt en endring av vedtektene (jfr. styresak 14/19 Forslag til nye vedtekter, og godkjenning fra Stiftelsestilsynet), og har skiftet navn til Norsk senter for folkemusikk og folkedans. De nye vedtektene ligger her.


Stiftingas formål er uendret, så vi har de samme hovedmålsettingene og aktivitetsområdene som tidligere. Det er organiseringa av stiftinga som er endret, hvor det styrende organet Rådet for folkemusikk og folkedans er avviklet. Tidligere har styret delegert eget budsjett og en del av oppgavene til rådet. Funksjonen til rådet vil ivaretas av stiftingas organ og utøvende virksomhet. Alle henvendelser som tidligere var naturlig å rette mot rådet, skal nå rettes mot styret eller direktør til postmottak.


Vi kommer til å foreta endringer på nettsiden og annet informasjonsmateriell framover, i henhold til ny organisering. For de fleste brukerne og for de fleste som har kontakt med oss, vil dette føre til ubetydelige endringer.

logga_utan_text.jpg