Små og raske 6. tildeling 2019

I denne tildelingsrunden ble det behandlet 7 søknader om små og raske midler (mottatt innen 23.06.2019). Samlet søknadssum var på kr. 68 000. Det ble bevilget kr. 30 000 fordelt på 4 søknader.

Søknadene ble behandlet og vurdert av Sjur Viken ved Norsk senter for folkemusikk og folkedans og saksbehandlet på forhånd av Sonia Stensen ved Norsk senter for folkemusikk og folkedans. Habilitetsvurdering ble foretatt, og eventuell inhabilitet er referert under den enkelte søknad.

Tildelingen ser du her.