Fristen får å søke Prosjektmidler 2. runde 2019 hos Norsk senter for folkemusikk og folkedans er 1. oktober

Støtteordninger hos
Norsk senter for folkemusikk og folkedans


For 2019 har Norsk senter for folkemusikk og folkedans to ulike støtteordninger som ønsker å stimulere til aktivitet innen folkemusikk og folkedans:

Prosjektmidler (kr. 11.000-50.000) og Små og raske midler (maks. kr. 10.000) til prosjekter/tiltak som bl.a.:

-opplærings- og rekrutteringstiltak (kurs, seminarer osv.)

-publiseringer (bøker, fonogram, dvd)

-undervisning og utviklingsprosjekt

-mindre lokal konserter og forestillinger

Se http://rffsoknad.no/orientering , for nærmere informasjon om støtteordningene kan være aktuelle for ditt prosjekt.

Søknadsfrist for prosjektmidler er 15. mars og 1.oktober. Søknader om små og raske midler vil bli behandlet fortløpende, ca. 1 gang/mnd.