Årsmelding for 2018

Stiftinga styres av formålene i vedtektene og prioriterer etter Rådets langtidsplan og senterets strategi. Hovedformålet til Sff er «å fremje, verne og føre vidare norske folkemusikk‐ og folkedanstradisjonar som eit uttrykk for kulturell identitet og som berar av særeigne kvalitetar». I 2018 var det aktivitet innenfor alle aktivitetsområdene /delmålene: Samordna innsats, sakkunnskap i offentlig forvaltning, vitenskapelig arbeid og kvalitet og bredde i folkemusikk og folkedans. Omtrent 6 % av inntektene på kr 13,990 millioner var annen finansiering enn driftstilskuddet fra Kulturdepartementet (kap. 323, post 78).
Les nærmere om aktiviteten i 2018 på nettsidene: Årsmelding

Årsmelding 2018_framsida.jpg