Små og raske 7. tildeling 2019

I denne tildelingsrunden ble det behandlet 14 søknader om små og raske midler (mottatt innen 27.08.2019). Samlet søknadssum var på kr. 117 799. Det ble bevilget kr. 39 800 fordelt på 7 søknader.

Søknadene ble behandlet og vurdert av Sjur Viken og Siri Mæland ved Norsk senter for folkemusikk og folkedans og saksbehandlet på forhånd av Sonia Stensen ved Norsk senter for folkemusikk og folkedans. Habilitetsvurdering ble foretatt, og eventuell inhabilitet er referert under den enkelte søknad.

Tildelingen ser du her.