Vi søker direktør

Vår nye direktør har gode lederegenskaper, er god på å samarbeide og har evne til nytenking. God kjennskap til og erfaring fra kulturfeltet er en forutsetning, gjerne fra folkemusikk og folkedans.
Evne til å motivere og skape engasjement hos ansatte og i utadrettet virksomhet vil bli vektlagt. Direktøren er øverste leder for stiftinga, og rapporterer til styret.

Hva ønsker du at Stiftinga for folkemusikk og folkedans skal være for deg og din organisasjon?

Stiftinga for folkemusikk og folkedans er sentral i organiseringen av folkemusikk- og folkedansfeltet i Norge. Under stiftinga hører den utøvende virksomheten Norsk senter for folkemusikk og folkedans med forskning, arkiv og formidling (herunder for eksempel Bygda dansar og undervisning), Rådet for folkemusikk og folkedans som samordnende organ for feltet, og støtteordninger for folkemusikk- og folkedansfeltet.

Ei helsing frå utøvarstudentane 4 år etter

Ei helsing frå utøvarstudentane 4 år etter

for fire år sida hadde vi vår siste eksamen i utøvande tradisjonsdans ved NTNU og Ole Bull akademiet og var klare for å entre verden som nyutdanna tradisjonsdansarar. Sida da har vi jobba med dans på ulike vis, både saman og kvar for oss, og i andre konstellasjonar. No i juni har vi hatt reunion i Trondheim, og vi hadde ei artig helg i dansesalen vår ved Sff-sentret. Det var veldig kjekt å vera samla alle fire igjen, og vi koste oss med mimring, dans og mykje prat.  Her kjem ei lita helsing frå oss, og litt om kva vi har gjort sia sist. 

Interaktiv danseformidling i et kulturhistorisk perspektiv på museum

Interaktiv danseformidling i et kulturhistorisk perspektiv på museum

Norsk senter for folkemusikk og folkedans (Sff) har inngått et samarbeid med MiST- Museene i Sør-Trøndelag ved Ringve Musikkmuseum, Sverresborg Trøndelag Folkemuseum og Rockheim – Det nasjonale museet for populærmusikk, om å utvikle tre nyskapende interaktive danseutstillinger. Prosjektet er i tråd med UNESCO konvensjonen av 2003 om synliggjøring av og dialog rundt levende tradisjoner (den immaterielle kulturarven).