Ei helsing frå utøvarstudentane 4 år etter

Ei helsing frå utøvarstudentane 4 år etter

for fire år sida hadde vi vår siste eksamen i utøvande tradisjonsdans ved NTNU og Ole Bull akademiet og var klare for å entre verden som nyutdanna tradisjonsdansarar. Sida da har vi jobba med dans på ulike vis, både saman og kvar for oss, og i andre konstellasjonar. No i juni har vi hatt reunion i Trondheim, og vi hadde ei artig helg i dansesalen vår ved Sff-sentret. Det var veldig kjekt å vera samla alle fire igjen, og vi koste oss med mimring, dans og mykje prat.  Her kjem ei lita helsing frå oss, og litt om kva vi har gjort sia sist. 

Interaktiv danseformidling i et kulturhistorisk perspektiv på museum

Interaktiv danseformidling i et kulturhistorisk perspektiv på museum

Norsk senter for folkemusikk og folkedans (Sff) har inngått et samarbeid med MiST- Museene i Sør-Trøndelag ved Ringve Musikkmuseum, Sverresborg Trøndelag Folkemuseum og Rockheim – Det nasjonale museet for populærmusikk, om å utvikle tre nyskapende interaktive danseutstillinger. Prosjektet er i tråd med UNESCO konvensjonen av 2003 om synliggjøring av og dialog rundt levende tradisjoner (den immaterielle kulturarven).

Fagpublikasjonsprisen til Egil Bakka og Gediminas Karoblis

Fagpublikasjonsprisen til Egil Bakka og Gediminas Karoblis

Rådet for folkemusikk og folkedans er positivt overrasket over den store responsen med 29 forslag til Fagpublikasjonsprisen 2013. Prisen tildeles prof. Egil Bakka og førsteamanuensis Gediminas Karoblis (Dansevitenskap, Institutt for musikk, NTNU) for artikkelen «Writing a dance: Epistemology for Dance Research» publisert i 2010 i det fagfellevurderte internasjonale tidsskriftet Yearbook for Traditional Music.