Fagpublikasjonsprisen 2013

Publisert 24 juni 2013

Rådet for folkemusikk og folkedans har opprettet en ny pris for å stimulere til faglige utgivelser på folkemusikk- og folkedansfeltet.  Prisen har fått navnet Fagpublikasjonsprisen, er på kr. 10.000 og vil bli delt ut under Årskonferansen for folkemusikk og folkedans i Trondheim 30. oktober – 1. november 2013. Søknadsfrist 15. august 2013

Forslag på publikasjoner skal sendes til Rådets for folkemusikk og folkedans. De som oppfyller vedtektene vil bli tatt med til vurdering.

Send forslag pr post, eller epost – rff@hf.ntnu.no.
Merk posten/ skriv i emnefeltet «Fagpublikasjonsprisen 2013».

Ytterligere informasjon om prisen kan fås ved å kontakte Bjørn Aksdal, tlf. 73 59 65 76.

 

Vedtekter

§1.      Fagpublikasjonsprisen skal styrke interessen for fagpublikasjoner med relevans for folkemusikk og folkedans og gi fagarbeidet større oppmerksomhet.

§2.      Med fagpublikasjon menes et skriftlig arbeid som er gjort offentlig tilgjengelig i papirform eller på internett. Det skal vanligvis ha et omfang på minst 4000 ord og være skrevet på norsk, et annet skandinavisk språk eller på engelsk. Arbeidet må være publisert i det året prisen gis eller i et av de tre foregående årene.

§3.      Kun publikasjoner skrevet av forfattere som er bosatt i Norge, har sitt virke i landet eller har en annen sterk tilknytning til Norge vil kunne få prisen.

§4.      Forslag på publikasjoner skal sendes til Rådets sekretariat, Rff-sentret innen 15. august i året prisen deles ut. Forfatteren av arbeidet eller andre kan sende inn forslag.  Rådet vurderer primært forslagene som kommer inn, kan komme med egne forslag, men tar ikke ansvar for å holde oversikt over alt som blir publisert.

§5.      Vurderingskriterier er:

·       Hva publikasjonen tilfører av ny kunnskap, innsikt og/eller metoder

·       Hvilken betydning publikasjonen har for feltet eller deler av det

·       Hvilken faglig kvalitet som ligger i arbeidet

·       Hvilken innsats som er lagt ned i publikasjonen

·       Rådet kan også legg vekt på andre bedømmelsesmomenter

§6.      Prisen er på kr. 10.000 og deles ut på Fagkonferansen for folkemusikk og folkedans.

§7.      Rådet forandrer disse vedtektene gjennom alminnelig vedtak.