Fagpublikasjonsprisen 2015

Publisert 21 september 2015

Fagpublikasjonsprisen 2015 til Astrid Nora Ressem

– for Norske middelalderballader. Melodier. Bind 2.

Astrid Nora Ressem

Astrid Nora Ressem

Rådet for folkemusikk og folkedans opprettet i 2013 en pris for fagpublikasjoner som blir delt ut annethvert år på Årskonferansen for folkemusikk og folkedans. Fagpublikasjonsprisen har som mål å styrke interessen for fagpublikasjoner med relevans for folkemusikk og folkedans og gi fagarbeidet større oppmerksomhet.

Rådet har vedtatt å gi Fagpublikasjonsprisen 2015 til Astrid Nora Ressem for hennes arbeid som redaktør av Norske middelalderballader. Melodier. Bind 2. Publikasjonen utgis i samarbeid med Norsk Folkeminnelag og det tidligere Norsk visearkiv, som nå er en del av Nasjonalbiblioteket.

De to første bindene av Norske middelalderballader representerer en imponerende start på en verdifull publisering. Hele verket skal bestå av fire bind, der de to siste ennå ikke er utgitt. Første bind har innledning og forklaringer, og siste bind blir et registerbind.Rådet anser tilgjengeliggjøring av de norske ballademelodiene som svært viktig innenfor vårt fagfelt. Arbeidet holder høy faglig kvalitet, og verket er en god og viktig samling av de norske ballademelodiene, som blir framstilt på en grundig og vitenskapelig måte. Hver melodi blir presentert med de variantene som er funnet i skriftlig materiale, inkludert kildehenvisninger. Mange av originalmanuskriptene er gjort tilgjengelige på nettet, og kildehenvisningene i balladeverket kan bidra til at det er lettere å orientere seg i et enormt stort og uoversiktlig kildetilfang.

Denne publikasjonen tilfører viktig kunnskap til feltet, og kan forhåpentligvis føre til både utstrakt bruk av melodiene samt stimulere til videre forskning på området.

Astrid Nora Ressem (f.1961) er musikkviter fra Universitetet i Oslo og har jobbet som musikkfaglig ansvarlig i Norsk Visearkiv siden 1996. Arkivet ble i 2014 en del av Nasjonalbiblioteket, hvor Ressem i dag er forskningsbibliotekar. Hun har vært redaktør for flere bokutgivelser, skrevet artikler om Hawaiislagere, kreativitet i tradisjonell sang og om 1800-tallets innsamlere. Hun har jobbet med balladene, og spesielt melodiene, i mange år.

Foto: Nikolaj Blegvad / Nasjonalbiblioteket