Nye medlemmer valgt inn i Rådet for perioden 2016 - 2019

Publisert 20 april 2016

Medlemmene ble jamfør vedtektene valgt av Representantskapsmøtet 2015. Rådet skal representere sakkunnskap og erfaring fra hele feltet i arbeidet for norsk folkemusikk og folkedans.

Referatet fra Råsmøte 1/2016: http://folkemusikkogfolkedans.no/index.php/radet/radet-for-folkemusikk-og-folkedans/radsmoter

De nye medlemmene er:

Ole Aastad Bråten, leder (Høyere utdanning, forskning og arkivdrift)
Kjærsti Gangsø, nestleder (Utøving og grunnopplæring/Åpen plass)
Sigrid Moldestad (Utøving og grunnopplæring)
Johan Einar Bjerkem (Presentasjon og formidling)
Ida Habbestad (Presentasjon og formidling)
Tellef Kvifte (Høyere utdanning, forskning og arkivdrift)

Fra venstre: Tellef Kvifte, Ida Habbestad, Ole Aastad Bråten, Kjærsti Gangsø og Johan Einar Bjerkem Ikke tilstede: Sigrid Moldestad

Fra venstre: Tellef Kvifte, Ida Habbestad, Ole Aastad Bråten, Kjærsti Gangsø og Johan Einar Bjerkem
Ikke tilstede: Sigrid Moldestad