Svar fra NRK på Rådets brev: Sjansespill med kulturarven

Publisert 23 februar 2015

Rådet for folkemusikk og folkedans har nå fått svar på brevet til NRK om omleggingen av NRKs Arkiv- og Researchavdeling. I brevet uttrykker Rådet sammen med en rekke organisasjoner og institusjoner på feltet stor bekymring for de negative konsekvensene en slik omlegging vil kunne få både for NRKs forvaltning av kulturarven generelt og for folkemusikken spesielt. I sitt svarbrev skriver NRK at omleggingen ikke kommer til å påvirke NRKs strategi for musikk, og heller ikke for folkemusikk. Endringene kommer heller ikke til påvirke tilgjengeligheten til NRKs samling av folkemusikk, verken for journalistene i NRK eller for allmennheten på en negativ måte.

 

Les mer: Svar fra NRK og Brev til NRK: Sjansespill med kulturarven