Fagpublikasjonsprisen til Egil Bakka og Gediminas Karoblis

Fagpublikasjonsprisen til Egil Bakka og Gediminas Karoblis

Rådet for folkemusikk og folkedans er positivt overrasket over den store responsen med 29 forslag til Fagpublikasjonsprisen 2013. Prisen tildeles prof. Egil Bakka og førsteamanuensis Gediminas Karoblis (Dansevitenskap, Institutt for musikk, NTNU) for artikkelen «Writing a dance: Epistemology for Dance Research» publisert i 2010 i det fagfellevurderte internasjonale tidsskriftet Yearbook for Traditional Music.

Fagpublikasjonsprisen 2013

Rådet for folkemusikk og folkedans har opprettet en ny pris for å stimulere til faglige utgivelser på folkemusikk- og folkedansfeltet.  Prisen har fått navnet Fagpublikasjonsprisen, er på kr. 10.000 og vil bli delt ut under Årskonferansen for folkemusikk og folkedans i Trondheim 30. oktober – 1. november 2013. Søknadsfrist 15. august 2013