Norsk senter for folkemusikk og folkedans deler ut to priser

Fagpublikasjonsprisen

Rådet for folkemusikk og folkedans opprettet i 2013 en pris som skal bidra til å stimulere, og å gi oppmerksomhet til faglige utgivelser på folkemusikk- og folkedansfeltet. Prisen deles ut annethvert år og vinneren får kr. 10.000. Neste fagpublikasjonspris deles ut i 2019 i tilknytning til Representantskapsmøtet.

Tidligere prisvinnere:

2017: Per Åsmund Omholt

2015: Astrid Nora Ressem

2013: Egil Bakka og Gediminas Karoblis

Rff-prisen

Rff-prisen blir tildelt av Rådet for folkemusikk og folkedans til personer som har gjort en ekstraordinær innsats på folkemusikk- og/eller folkedansfeltet. Prisen ble innstiftet i 1993 og har siden blitt utdelt årlig. Rff-prisen er på kr. 25 000.-, samt et steinmotiv. Neste Rff-pris deles ut i 2019 i tilknytning til Representantskapsmøtet.

Tidligere prisvinnere:

2018 Tom Willy Rustad

2017 Leiv Solberg

2016 Sverre Laumb Jensen

2015 Gunnar Stubseid

2014 Velle Espeland

2013 Susanne Lundeng

2012 Elisabeth Kværne

2011 Martin Myhr

2010 Leif Rygg

2009 Ingar Ranheim

2008 Elias Akselsen

2007 Jan-Petter Blom

2006 Hilde Bjørkum

2005 Leif Stinnerbom

2004 Jostein Mæland

2003 Geir Egil Larsen

2002 Hallvard Kvåle

2001 Kirsten Bråten Berg

2000 Leif Løchen

1999 Olav Sæta

1998 Liv Greni

1997 Tor Stallvik

1996 Sven Nyhus

1995 Agnes Buen Garnås

1994 Sigmund Eikås

1993 Knut Buen