Rff-prisen 2013 til Susanne Lundeng

Rådet for folkemusikk og folkedans (Rff) har tildelt Rff-prisen for 2013 til felespilleren Susanne Lundeng (f. 1969) fra Bodø. Hun har gjennom sin sterke og særpregete formidling av folkemusikk fra Nordland gitt denne musikktradisjonen, som for mange har vært ganske ukjent, et ansikt og en identitet som har inspirert en rekke yngre utøvere spesielt i Nord-Norge, men også i resten av landet til å begynne å interessere seg for folkemusikk. Samtidig har hun videreført og fornyet folkemusikktradisjonen fra denne landsdelen gjennom nyskaping og komponering både som soloutøver og i samspill med musikere fra flere ulike musikksjangre.

RffPris2013.jpg

Susanne Lundeng begynte å spille fiolin i musikkskolen hjemme i Bodø med den internasjonalt kjente fiolinisten Arvid Engegård som sin første lærer. Samtidig utviklet hun tidlig en sterk interesse for den lokale folkemusikken, og allerede som ung dro hun på spellmannstevner hvor hun fikk møte eldre spelmenn fra blant annet Salten og Lofoten. Senere oppsøkte hun disse kildene for å gjøre opptak og lære seg det gamle slåtterepertoaret som de satt inne med. Hun begynte tidlig å opptre offentlig og viste snart et usedvanlig talent for felespill, noe som ble ytterligere forsterket gjennom hennes levende og entusiastiske formidling av de tradisjonelle slåttene. Under Landskappleiken i 1988 spilte hun seg opp i A-klassen for vanlig fele som den første noensinne fra Nord-Norge.

Siden 1989 har Susanne Lundeng vært frilans musiker. Lenge hadde hun sin base på øya Fleinvær i Gildeskål kommune i Nordland, men i de siste årene har hun vært bosatt i Oslo. Hun har reist mye rundt både i Norge og i utlandet og gitt en rekke konserter. Det sies at hun skal være spesielt populær i Sør-Korea. I tillegg har hun etter hvert fått et betydelig navn i land som England og Tyskland. Fra primært å være en formidler av den tradisjonelle folkemusikken fra Nordland har hun med årene gått mer over til å lage musikken hun framfører selv. Men fortsatt finnes kjernen av den nordlandske folkemusikken i det meste hun skriver. Samtidig henter hun inspirasjon både fra jazz, samtidsmusikk og fra folkemusikktradisjoner i andre land.

Susanne Lundeng har blitt tildelt en rekke stipend og priser, bl.a. Hilmar Alexandersens Musikkpris (1992), Nordland fylkeskommunes kulturpris (1992), Ole Vig-prisen (1996), Draugen-prisen (2000), Rolf Gammleng-prisen (2000), Den europeiske folkekunstprisen (2004) og Nordlysprisen (2005). Hun har vært stipendiat ved Ole Bull Akademiet på Voss (1992-94) og hatt Statens treårige arbeidsstipend for kunstnere (1994-96).

Rff-prisen blir tildelt av Rådet for folkemusikk og folkedans til personer som har gjort en ekstraordinær innsats på områdene folkemusikk og/eller folkedans. Den ble innstiftet i 1993 og har siden blitt utdelt årlig. Prisen er på kr. 25 000 samt et steinmotiv og ble delt ut torsdag 31. oktober under Årskonferansen for folkemusikk og folkedans som Rådet for folkemusikk og folkedans arrangerer i Trondheim.