Rff-prisen 2016 til Sverre Laumb Jensen

Rff-prisen i 2016 gikk til Sverre Laumb Jensen fra Oslo. Med sitt store engasjement for de norske folkemusikkinstrumentene har Jensen gitt oppmerksomhet til en liten, men viktig del av den norske kulturarven. Gjennom sin store innsats med bygging av eldre folkemusikkinstrument har han fått status som nestor blant instrumentbyggere i Norge.

sverre_jensen-9Sff_rett_kred_Knut_Utler.jpg

Med sitt smittende engasjement har han gitt inspirasjon til andre instrumentmakere og folke-musikere, og han har vært en kilde til kunnskap om norsk instrumenthistorie. Blant annet har han vært pådriver for å ta i bruk harpe, lyre og andre eldre folkemusikkinstrument og som i stor grad hadde gått ut av bruk.

Sverre Jensen har rekonstruert en rekke norske folkeinstrument: bondeharper, numedalslyra (kraviklyra) og ulike langeleiktyper. En del av instrumentene har han spilt på selv, som solist og i grupper han har ledet. Andre instrument er i bruk av profesjonelle og amatørmusikere rundt omkring i Norge.

Som kursholder og kappleiksdeltaker har Sverre Jensen bidratt til å gjenreise musikktradisjoner i store deler av landet. Jensen var den første utøveren som deltok på kappleik med norsk bondeharpe, og den første som spilte på numedalslyre, under en konsert på Landskappleiken i Oslo i 1982.

Mang en instrumentmaker har hatt glede av hans vakre og funksjonelle instrumenttegninger, og stadig flere bygger og spiller harper, lyrer og langeleiker etter Sverre Jensens instruksjoner. Det gror i Sverre Jensens fotspor! 

Rådet for folkemusikk og folkedans vil med Rff-prisen hedre Sverre Laumb Jensen for hans store innsats for folkemusikken.

Sverre Laumb Jensen, foto: Knut Utler

Rff-prisen blir tildelt av Rådet for folkemusikk og folkedans til personer som har gjort en ekstraordinær innsats på folkemusikk- og/eller folkedansfeltet. Prisen ble innstiftet i 1993 og har siden blitt utdelt årlig. Rff-prisen er på kr. 25 000 samt et steinmotiv og ble delt ut 18. november i Oslo under Folkelarm-arrangementet.