Søk om støtte

Publisert 27 januar 2017

Husk neste søknadsfrist!

Søknadsfrister i 2018 for støtteordningene til Rådet for folkemusikk og folkedans er 15. mars og 1. okotober.

I 2018 utlyses ikke store prosjektmidler.

 

Det kan søkes om prosjektmidler (kr. 11.000-50.000): Til feltarbeid, faglig bearbeidelse av innsamlet materiale, publisering, utviklingsarbeid, opplæring, arbeidsstipend m.m. 

 

I tillegg har vi støtteordningen Små og raske midler (maks. kr. 10.000) til kurs, andre opplæringstiltak, seminarer, feltarbeid, publisering m.m. Søknader behandles fortløpende.

 

Søknader må sendes elektronisk. Du finner søknadsskjema, orientering og retningslinjer her: http://www.rffsoknad.no/