Søk om støtte

Husk neste søknadsfrist!

Søknadsfrister i 2019 for støtteordningene er 15. mars og 1. okotober.

I 2019 utlyses det ikke Store prosjektmidler.

 Det kan søkes om Prosjektmidler (kr. 11.000-50.000) til feltarbeid, faglig bearbeidelse av innsamlet materiale, publisering, utviklingsarbeid, opplæring, arbeidsstipend m.m. 

 I tillegg har vi støtteordningen Små og raske midler (maks. kr. 10.000) til kurs, andre opplæringstiltak, seminarer, feltarbeid, publisering m.m. Søknader behandles fortløpende.

 Søknader må sendes elektronisk. Du finner søknadsskjema, orientering og retningslinjer her: http://www.rffsoknad.no/