Referat fra Styremøter

Publisert 29 september 2016

Styremøter 2019

Styremøte 3-2019

Styremøte 2-2019

Styremøte 1-2019

Styremøter 2018

Styremøte 7-2018

Styremøte 6-2018

Styremøte 5-2018

Styremøte 4-2018

Styremøte 3-2018

Styremøte 2-2018

Styremøte 1-2018

 

Styremøter 2017

Styremøte 4b-2017

Styremøte 4a-2017

Styremøte 3-2017

Styremøte 2-2017

Styremøte 1-2017

 

Styremøter 2016

Styremøte 4-2016

Styremøte 3-2016

Styremøte 2-2016

Styremøte 1-2016

Referater fra Rådet for folkemusikk og folkedans

Stiftinga foretok en endring av vedtektene (jfr. styresak 14/19), og skiftet navn til Norsk senter for folkemusikk og folkedans.

Organiseringa av stiftinga ble endret, hvor det styrende organet Rådet for folkemusikk og folkedans ble avviklet. Tidligere har styret delegert eget budsjett og en del av oppgavene til rådet. Funksjonen til rådet vil ivaretas av stiftingas organ og utøvende virksomhet.

Historikk: Virksomheten ble oppretta i 1972 som et statlig utnevnt sakkyndig organ Rådet for folkemusikk og folkedans, med Rff-sentret som tilskuddsinstitusjon under Kulturdepartementet. I perioden fra virksomheten ble ei stifting i 1992, til vedtektsendringene i 2019, har det vært forskjellige navn og organiseringer. Tidligere navn på stiftinga har vært Stiftinga for folkemusikk og folkedans, stiftinga Rådet for folkemusikk og folkedans, og Rådet for folkemusikk og folkedans. Rådet var styre for stiftinga, før det i perioden 2004-2019 var et styre i tillegg til Rådet, som var et utoverretta samordnende faglig selvstendig organ.

Her er møtereferater fra rådet:

Rådsmøter 2019

Rådsmøte 2-2019
Rådsmøte 1-2019

Rådsmøter 2018

Rådsmøte 5-2018
Rådsmøte 4b-2018

Rådsmøte 4a-2018

Rådsmøte 3-2018

Rådsmøte 2b-2018
Rådsmøte 2-2018
Rådsmøte 1-2018

Rådsmøter 2017

Rådsmøte 4-2017
Rådsmøte 3-2017
Rådsmøte 2-2017
Vedlegg Rådsmøte 2-2017, 22-17 Rådet Langtidsplan 2016-2019. Tiltaksplan 2017
Rådsmøte 1-2017

Rådsmøter 2016

Rådsmøte 5-2016
Rådsmøte 4-2016
Rådsmøte 3-2016
Vedlegg Rådsmøte 3-2016, 31-16_Rådet_Langtidsplan
Vedlegg Rådsmøte 3-2016, 35-16, Innspel_Åndsverkslova
Vedlegg Rådsmøte 3-2016, 36-16, Fafoutredning
Vedlegg Rådsmøte 3-2016, 36-16, Rådets_følgeskriv_til_Fafo-rapporten
Rådsmøte 2-2016
Rådsmøte 1-2016

Rådsmøter 2015

Rådsmøte 7-2015
Rådsmøte 6-2015
Rådsmøte 5-2015
Rådsmøte 4-2015
Rådsmøte 3-2015
Rådsmøte 2-2015
Rådsmøte 1-2015

Rådsmøter 2014

Rådsmøte 4-2014
Rådsmøte 3-2014
Rådsmøte 2-2014
Rådsmøte 1-2014

Rådsmøter 2013

Rådsmøte 5-2013
Rådsmøte 4-2013
Rådsmøte 3-2013
Rådsmøte 2-2013
Rådsmøte 1-2013

Rådsmøter 2012

Rådsmøte 6-2012
Rådsmøte 5-2012
Rådsmøte 4-2012
Rådsmøte 3-2012
Rådsmøte 2-2012
Rådsmøte 1-2012