Om styret

Publisert 07 mars 2018

Styret

Styret har 5 medlemmer som sitter for 2 år om gangen. Det sittende styret ble konstituert ved det første møtet i 2018.

Tre medlemmer velges av Rådet for folkemusikk og folkedans, ett medlem er valgt av de ansatte, og ett medlem er oppnevnt av Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet. 

Fra venstre: Nils Øyvind Bergset, Sjur Viken, Oddrun Samdal, Svein Gladsø og Kjærsti Gangsø

Fra venstre: Nils Øyvind Bergset, Sjur Viken, Oddrun Samdal, Svein Gladsø og Kjærsti Gangsø

Det sittende styret, som var valgt for perioden 2018 – 2019, er:

Oddrun Samdal, styreleder

Nils Øyvind Bergset, nestleder

Kjærsti Gangsø, styremedlem

Svein Gladsø, styremedlem oppnevnt av Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Sjur Viken, ansattvalgt styremedlem

 

Varamedlemmer: Vegar Vårdal (Rådet for folkemusikk og folkedans), Jørgen Langdalen (Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet), Ivar Mogstad(ansattvalgt)