Styret 2018-2019 sitter inntil nytt styre er valgt etter nye vedtekter av representantskapsmøtet 2019.

Nytt styret vil bestå av fem til syv medlemmer. Representantskapsmøtet velger styreleder, tre til fem styremedlemmer og to til tre rangerte varamedlemmer. Ansatte velger et styremedlem og ett personlig varamedlem. Styret velger selv nestleder.

Styret 2018-2019

Styret har 5 medlemmer som sitter for 2 år om gangen. Det sittende styret ble konstituert ved det første møtet i 2018.

Tre medlemmer velges av Rådet for folkemusikk og folkedans, ett medlem er valgt av de ansatte, og ett medlem er oppnevnt av Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet.
Fra venstre: Nils Øyvind Bergset, Sjur Viken, Oddrun Samdal, Svein Gladsø og Kjærsti Gangsø

DSC_1449.JPGFra venstre: Nils Øyvind Bergset, Sjur Viken, Oddrun Samdal, Svein Gladsø og Kjærsti Gangsø

Det sittende styret, som var valgt for perioden 2018 – 2019, er:

Oddrun Samdal, styreleder

Nils Øyvind Bergset, nestleder

Kjærsti Gangsø, styremedlem

Svein Gladsø, styremedlem oppnevnt av Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Sjur Viken, ansattvalgt styremedlemVaramedlemmer: Vegar Vårdal (Rådet for folkemusikk og folkedans), Jørgen Langdalen (Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet), Ivar Mogstad(ansattvalgt)