Små og raske 9. tildeling, 12. oktober

I denne tildelingsrunden ble det behandlet 18 søknader om små og raske midler. Samlet søknadssum var på kr. 154 000. Det ble bevilget kr. 77 000 fordelt på 11 søknader.

Søknadene ble behandlet og vurdert av Sjur Viken ved Norsk senter for folkemusikk og folkedans og saksbehandlet på forhånd av Sonia Stensen ved Norsk senter for folkemusikk og folkedans. Habilitetsvurdering ble foretatt, og eventuell inhabilitet er referert under den enkelte søknad.

Følgende søknader ble behandlet:

Kjell Chr. Midtgaard: Bok:, kr. 10 000

Brit Totland, Norsk Langeleikforum: Lære meir langeleik?-Bø Museum, Telemark,
kr. 6 000

Hallingdal Juniorspelemannslag: Øvingshelg fele, langeleik og torader, kr. 0

Førde Internasjonale Folkemusikkfestival: Norsk tradisjonsdans, kr. 5 000

Trysil-Knut- dans- og spelmannslag: Runnomkurs, kr. 6 000

Kristoffer Mosfjeld: Skattar frå arkivet, kr. 0

Bergen ungdomslag Ervingen: Kurs i polsdans på Finnskogen, kr. 0

Ole Nilssen: Notehefte med folkemusikk frå Løten, kr. 7 000

Eli Storbekken: Syng folkesang, kr. 10 000

Margit Myhr: Bruk av folkedans i teatersamanhang, kr. 6 000

Karianne Johansen: Slippleik, kr. 0

Førde Internasjonale Folkemusikkfestival: Songverkstad, kr. 6 000

Førde Internasjonale Folkemusikkfestival: Verdenskoret 2018, kr. 0

Bergen ungdomslag Ervingen: Kurs i Sunnfjørdsslåttar, kr. 5 000

Gusta Birgitte Tronstad: Kurs i Valdresspringar, kr. 10 000

Brekken spell- og danselag: Kurs under VM i Rørospols 2018, kr. 0

Sigrid Berg: Kurs i gamaldans, kr. 6 000

Daniel Falcon Græsdal: Turné i Oslo och Trondheim, kr. 0

Totalt: kr. 77 000