Små og raske 10. tildeling 2018, 17. desember

I denne tildelingsrunden ble det behandlet 35 søknader om små og raske midler. Samlet søknadssumvar på kr. 312 000. Det ble bevilget kr. 125 500 fordelt på 16 søknader.Søknadene ble behandlet og vurdert av Sjur Viken ved Norsk senter for folkemusikk og folkedans og saksbehandlet på forhånd av Sonia Stensen ved Norsk senter for folkemusikk og folkedans. Habilitetsvurdering ble foretatt, og eventuell inhabilitet er referert under den enkelte søknad.

Følgende søknader ble behandlet:

Astri Rysstad: Program for hausten 2018, kr. 0

Budal Musikkhistorielag: Arkivering og digitalisering av historiske noter i Budalen,
kr. 10 000

#Hedmark: Grundsetmartn 2019, kr. 0

Kopparleden teaterlag: Anna i ødemarka – dansekurs, kr. 5 000

Sissel B. Håseth: Stien eg fann – Gro Kjelleberg Solli med musikere, kr. 0

Annika Westgård: Konsert i skolen – Fele/Hardingfelespill fra Telemark, kr. 0

Anders Lunden Herfoss: Kurs i Hallingspel, kr. 3 000

Hordaland Ungdomslag: Fylkesstemna for born 2018, kr. 0

Østerdølenes spellemannslag: Dans, sa fela! Dagskurs i godt polsspell!, kr. 0

Hans Hovland Løvlien: Helgesamling på Notodden, kr. 5 000

Gro Skanke: Kompetansehelg 2019, kr. 7 000

Etnisk Musikklubb: Veslemøy Fjerdingstad, kr. 10 000

Ane: Kurs med Kristoffer Kleiveland, kr. 10 000

Rebecca Therese Lofft: 50-årsjubileumskonsert Ål spel- og dansarlag, kr. 0

Numedal spel- og dansarlag: Minnekonsert for Sigurd Frogner og plateslepp,
Steingrim Haukjem
, kr. 8 000

Anette Thorsheim: Vi bygger om, kr. 0

Thomas Poul Reines Hals: Polskurs, kr. 0

Kvedarkvintetten: Julekonsert med Kvedarkvintetten i Geilo kulturkyrkje, kr. 0

Caspar Schärer: Kurs i folkesong og polsspell, kr. 9 000

Kirsti Lier Ramberg: Hallingdans for barn og unge, kr. 0

Bergen ungdomslag Ervingen: Spel og dans for ungdom, kr. 0

Gro Birgitte Røiland: Haustkurs Ungfolk, kr. 0

Folkemusikkarkivet for Røros-området v/Ole Erik Feragen: Arkivkveld, kr. 3 500

Alexander Aga Røynstrand: Jolekonsert med Kvedarkvintetten i Granvin Kyrkje,
kr. 10 000

Per Helge Eggum: Juletonar, kr. 10 000

Kjersti Myrehagen: Dansekurs mellomtrinn og ungdomsskulen, Heidal skule, kr. 0

Sandra Foldvik: Dansekonsert, Størdal 01.02.2019, kr. 0

Gusta Birgitte Tronstad: Haustleik 2018, kr. 5 000

Jan Krogstad: Tradmunnspill 2019, kr. 10 000

Ida Dyrkorn Heierland: Open dag Ole Bull Akademiet, kr. 10 000

Lunde og Flåbygd Sokneråd: Slåttar og viser i Flåbygd kyrkje, kr. 0

Sigdal museum – Folkemusikksenteret i Buskerud: Åttekrossen – et folkemusikk –
og folkekunstprosjekt
, kr. 0

Gunn Kristin Leikvoll: Lynkurs i telegangar, kr. 0

Gamlebanken Spelemannslag: Øvingsseminar, kr. 0

Levanger spellmannslag: Workshop i polsdans og buskspell - Marsimartnan 2019,
kr. 10 000

Totalt: kr. 125 500