Prosjektmidler 2. tildeling 2017

 

Publisert 03 november 2017

Prosjektmidler 2. tildelingsrunde 2017, 23. oktober 2017
I denne søknadsrunden ble det behandlet 46 søknader om prosjektmidler. Samlet søknadssum var på kr. 1 808 000. Det ble bevilget kr. 405 000 fordelt på 26 søknader.
Søknadene ble behandlet av Rådet for folkemusikk og folkedans, og saksbehandlet på forhånd av Sonia Stensen ved Senter for folkemusikk og folkedans. Habilitetsvurdering ble foretatt, og eventuell  inhabilitet er referert under den enkelte søknad.
 

Tildelingen ser du her.