Prosjektmidler 2.tildeling 2015

 

Publisert 03 november 2015

I denne søknadsrunden behandlet Rådet 46 søknader om prosjektmidler. Samlet søknadssum var på kr. 1 745 000. Det ble bevilget kr. 405 000 fordelt på 17 søknader.
 

Følgende fikk støtte:
Kvedarkvintetten: Plateinnspeling med kvedarkvintetten, kr. 10 000

Villa Lofoten AS: Vokal folkemusikk i undervisningen, kr. 20 000
Øyvind Sandum: FolkRekrutt, kr. 20 000
Målfrid Spakmo: Oslosamlinga – folkemusikk for barn og unge, kr. 20 000
Ragnhild Furholt: Arbeidstittel: Viser i Vest-Agder, kr. 30 000
Aslak Brimi: Transkribering, noteteikning og utgjeving av sullar og stubbar frå Lom, kr. 20 000
Ola Graff: Forbudet mot joik i skolen i Kautokeino, kr. 40 000
Folkemusikkarkivet for Rogaland: Folkemusikk- og dansehelg i Suldal, kr. 20 000
Kjell Chr. Midtgaard: Olaf G. Helland og felemakerkunst i Telemark fram til 1960-tallet, kr. 30 000
Tinn Spelemannslag: Dansespel i Tinn, kr. 15 000
Elly Marri Aasegg: Biografi: Dåmen etter Vingsand, kr. 30 000
Johan Einar Bjerkem: Barne og ungdomssatsing under Hilmarfestivalen 2015, kr. 30 000
Marit Vestrum: Innsamling av «gammeldanssving» i Nord-Trøndelag, kr. 30 000
Sogn og Fjordane Folkemusikklag: Mokurset 2016, kr. 30 000
Kristian Hanto: Folkemusikken i Telemark, kr. 30 000
Etnisk Musikklubb: Skattlandet, kr. 10 000
Møre og Romsdal Folkemusikklag: Folkemusikkurs for barn og unge i Møre og Romsdal, kr. 20 000